Kamila Jędrzycka Biuro Tłumaczeń

Oferta

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia uwierzytelnione

Oferujemy tłumaczenia uwierzytelnione wykonywane przez tłumaczy przysięgłych
o długoletnim doświadczeniu. Teksty do tłumaczenia uwierzytelnionego przyjmujemy najchętniej w formie fizycznej, ale możliwe jest również przesłanie tekstu pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Każda strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego zawiera 1125 znaków, a jego cena zależna jest od języka, na który, lub z którego wykonywane jest tłumaczenie. Dostarczenie oryginałów zwalnia od wpłaty zaliczki. W przypadku przedłożenia kopii zaliczkę można uiścić gotówką lub przelewem.

Teksty tłumaczone są w miarę możliwości z zachowaniem układu graficznego. Tłumaczenia można odbierać osobiście u nas w Biurze lub wysyłamy na wskazany adres w uzgodnionej formie.

Tłumaczenia z zakresu prawa i administracji

Oferta tłumaczeń z zakresu prawa i administracji (np. umów, statutów, aktów notarialnych, aktów USC, decyzji administracyjnych, wyroków sądowych, pism procesowych, dokumentów, etc.) skierowana jest zarówno do klientów prywatnych, jak i korporacyjnych. Przyjmujemy wszystkie standardowe formaty plików, takie jak Word, PDF, Excel, PowerPoint, a także wyraźne skany. Teksty do tłumaczenia można przesyłać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczyć je osobiście. Każda strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego z zakresu prawa i administracji zawiera 1500 znaków, a jego cena zależna jest od języka, na który, lub z którego wykonywane jest tłumaczenie.

Teksty tłumaczone są w miarę możliwości z zachowaniem układu graficznego. Gotowe tłumaczenia są przesyłane drogą elektroniczną, pocztą lub mogą być odebrane osobiście u nas w Biurze. Wszystkie tłumaczenia tego rodzaju mogą zostać wykonane również w formie uwierzytelnionej.

Tłumaczenia specjalistyczne

Oferujemy tłumaczenia specjalistyczne z każdej dziedziny (np. medycyny, historii, sztuki). Przyjmujemy wszystkie standardowe formaty plików, takie jak Word, PDF, Excel, PowerPoint, a także wyraźne skany. Teksty do tłumaczenia można przesyłać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczyć je osobiście. Każda strona obliczeniowa tłumaczenia specjalistycznego zawiera 1500 znaków, a jego cena zależna jest od języka, na który, lub z którego wykonywane jest tłumaczenie.

Teksty tłumaczone są w miarę możliwości z zachowaniem układu graficznego. Gotowe tłumaczenia są przesyłane drogą elektroniczną, pocztą lub mogą być odebrane osobiście u nas w Biurze. Wszystkie tłumaczenia tego rodzaju mogą zostać wykonane również w formie uwierzytelnionej.

Tłumaczenia handlowe

Oferta tłumaczeń handlowych (np. korespondencji, zapytań ofertowych, ofert,
faktur, specyfikacji, etc.) skierowana jest głównie do firm. Przyjmujemy wszystkie standardowe formaty plików, takie jak Word, PDF, Excel, PowerPoint, a także wyraźne skany. Teksty do tłumaczenia można przesyłać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczyć je osobiście. Każda strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego handlowego zawiera 1500 znaków, a jego cena zależna jest od języka, na który, lub
z którego wykonywane jest tłumaczenie.

Teksty tłumaczone są w miarę możliwości z zachowaniem układu graficznego. Gotowe tłumaczenia są przesyłane drogą elektroniczną, pocztą lub mogą być odebrane osobiście u nas w Biurze. Wszystkie tłumaczenia tego rodzaju mogą zostać wykonane również w formie uwierzytelnionej.

Tłumaczenia techniczne

Oferta tłumaczeń technicznych (np. instrukcji, procedur, kart charakterystyki, katalogów, norm, ksiąg jakości, etc.) skierowana jest głównie do firm. Przyjmujemy wszystkie standardowe formaty plików, takie jak Word, PDF, Excel, PowerPoint, a także wyraźne skany. Teksty do tłumaczenia można przesyłać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczyć je osobiście. Każda strona obliczeniowa tłumaczenia technicznego zawiera 1500 znaków, a jego cena zależna jest od języka, na który, lub
z którego wykonywane jest tłumaczenie.

Teksty tłumaczone są w miarę możliwości z zachowaniem układu graficznego. Gotowe tłumaczenia są przesyłane drogą elektroniczną, pocztą lub mogą być odebrane osobiście u nas w Biurze. Wszystkie tłumaczenia tego rodzaju mogą zostać wykonane również w formie uwierzytelnionej.

Tłumaczenia do druku i do stron www

W naszej ofercie znajdują się tłumaczenia tekstów do druku, jak np. katalogów, ulotek, folderów czy broszur, a także stron www. Przyjmujemy wszystkie standardowe formaty plików, takie jak Word, PDF, Excel czy PowerPoint. Teksty do tłumaczenia można przesyłać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczyć je osobiście. Każda strona obliczeniowa tłumaczenia tekstów do druku lub stron www zawiera 1500 znaków, a jego cena zależna jest od języka, na który, lub z którego wykonywane jest tłumaczenie. Teksty do druku podlegają korekcie przez native-speakerów. Wykonujemy również korektę autorską na etapie przygotowania do druku.

Teksty tłumaczone są w miarę możliwości z zachowaniem układu graficznego. Gotowe tłumaczenia są przesyłane drogą elektroniczną, pocztą lub mogą być odebrane osobiście u nas w Biurze. Wszystkie tłumaczenia tego rodzaju mogą zostać wykonane również w formie uwierzytelnionej.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia konsekutywne

Oferujemy tłumaczenia konsekutywne ze wszystkich języków europejskich, a także popularnych języków pozaeuropejskich. Tłumaczenia konsekutywne, w odróżnieniu
od tłumaczeń symultanicznych, wykonywane są przez tłumacza ustnego po przedstawieniu przez mówcę danego fragmentu wypowiedzi. Dzięki temu tłumacz
ma czas na stworzenie całościowej i bardziej spójnej wypowiedzi. Wadą tego rodzaju tłumaczenia jest nieuniknione wydłużenie się czasu spotkania. Zapewniamy wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych tłumaczy, wykonujących tłumaczenia konsekutywne na najwyższym poziomie, którzy sprawią, że słuchacze będą mogli cieszyć się najlepszą jakością wykonywanego tłumaczenia. Przygotowujemy oferty
w rozliczeniu godzinowym i dniówkowym.

Tłumaczenia szeptane

Nasza oferta obejmuje tłumaczenia szeptane ze wszystkich języków europejskich,
a także popularnych języków pozaeuropejskich. Tłumaczenia szeptane wykonywane
są dla jednej, najwyżej dwóch osób. Jest to rodzaj tłumaczenia symultanicznego wykorzystywanego dla indywidualnych potrzeb danego klienta, któremu tłumacz szepcze do ucha (lub do niewielkiego mikrofonu podłączonego do słuchawek znajdujących się na uszach słuchającego) tłumaczony tekst wypowiadany w tym samym czasie przez mówiącego.

Zapewniamy wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych tłumaczy, wykonujących tłumaczenia szeptane na najwyższym poziomie, którzy sprawią, że słuchacz będzie mógł w pełnym zakresie uczestniczyć w spotkaniu lub konferencji. Przygotowujemy oferty w rozliczeniu godzinowym i dniówkowym.

Tłumaczenia symultaniczne (kabinowe)

W naszej ofercie znajdują się tłumaczenia symultaniczne ze wszystkich języków europejskich, a także popularnych języków pozaeuropejskich. Tłumaczenia symultaniczne wykonywane są przez tłumaczy ustnych w kabinach, z bardzo niewielkim opóźnieniem w stosunku do mówiącego. Ich zaletą jest oszczędność czasu
i bardzo płynna reakcja wszystkich uczestników spotkania. Są one jednak niezwykle wymagające i pozostawiają tłumaczowi bardzo niewiele czasu na reakcję.

Zapewniamy wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych tłumaczy kabinowych, wykonujących tłumaczenia symultaniczne na najwyższym poziomie, którzy sprawią,
że każde spotkanie będzie bardzo owocne dla wszystkich jego uczestników.

Tłumaczenia towarzyszące

W naszej ofercie znajdują się tłumaczenia towarzyszące ze wszystkich języków europejskich, a także popularnych języków pozaeuropejskich. Tłumacz wykonujący ten rodzaj tłumaczenia towarzyszy klientowi przez cały czas potrzebny na zrealizowanie określonych działań.

Zapewniamy wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych tłumaczy, wykonujących tłumaczenia towarzyszące na najwyższym poziomie, którzy sprawią, że każda podróż lub delegacja będzie przebiegała sprawnie i bez przeszkód. Przygotowujemy oferty
w rozliczeniu godzinowym i dniówkowym.

Kochamy jamniki i nie tylko ...

Pod tym hasłem kontynuujemy naszą pomoc dla FUNDACJI S.O.S. DLA ZWIERZĄT w Chorzowie-Maciejkowicach, z którą współpracujemy już od czterech lat. Przez ten czas przewinęły się przez Maciejkowice dziesiątki psów, kotów i innych porzuconych, zaniedbanych i dręczonych zwierząt. Każde zwierzę jest przyjmowane tam tak, jakby było jedyne i najważniejsze, poświęca mu się czas, środki na leczenie i pielęgnację, a przede wszystkim serce. A potem szuka mu się domu, czasem najpierw tymczasowego, ale docelowo domu stałego. To wszystko robi charytatywnie niewielka grupa osób z pomocą wolontariuszy, nie pobierając za to wynagrodzenia. Od 2012 roku Fundacja otrzymała status schroniska dla zwierząt Psia Chata. Apelujemy do wszystkich czytelników naszej strony o pomoc w utrzymaniu i leczeniu zwierząt, o przekazywanie informacji o czekających na dom psach i kotach znajomym – może wśród Państwa znajdzie swój stały dom jeden z mieszkańców Fundacji?

Egal wie wenig Geld und Besitz du hast, einen Hund zu haben, macht dich reich! Nie ma znaczenia ile masz pieniędzy, ani ile rzeczy, ale mając psa jesteś bogaty! (Louis Sabin)